Katalogowanie.info - Pokaż swoją stronę, a podniosę twoją pozycję
Multi kody do tego katalogu znajdziesz na stronie www.seolista.pl
Zaznacz stronę
 
DANE FIRMY:
SYNTEO Łukasz Łojek
ul. Kwiatkowskiego 9/107

Listy sankcyjne AML - system informatyczny API

Przejdź do strony: pl.hyperflow.eu/aml/sankcje

Jednym z kluczowych etapów screeningu klienta (osoby lub organizacji) jest weryfikacja czy dany podmiot lub osoba nie została umieszczona na tzw. listach sankcyjnych publikowanych przez takie instytucje jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Komisja Europejską czy Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USA (OFAC)Nasze oprogramowanie pozwala na błyskawiczną i masową weryfikację podmiotów i osób na wszystkich w/w listach – dostarczając szczegółowych informacji na temat nałożonych sankcji.Opisywany na stronie system informatyczny pozwala sprawdzić, czy osoba lub firma jest obecna na jakiejkolwiek liście sankcji. Wszystkie banki, firmy pożyczkowe, notariusze, pośrednicy obrotu nieruchomościami oraz firmy leasingowe, faktoringowe i kantory wymiany walut powinny wdrożyć u siebie procedury z zakresu AMLi CFT. Jest to wymóg przewidziany przepisami prawa do których zaliczamy: czwartą i piątą dyrektywę AML oraz polska ustawę o przeciwidziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.Procedura zachowania należytej staranności wymaga od instytucji obowiązanych, aby cyklicznie weryfikować swoich klientów na listach sankcyjnych. Program do obsługi list sankcyjnych jest dostępny w modelu Cloud Services (SaaS) – jako usługa.